H ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:164776726000 ΑΦΜ:167465753) αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Προσωπικά Δεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες, οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της εκτέλεσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος αντίρρησης/εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/1997, οι χρήστες έχουν δικαίωμα να δηλώσουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι δεδομένα που τους αφορούν δεν επιθυμούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα.

Παρακάτω αναλύονται ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων αυτών από την ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ καθώς και τα δικαιώματα των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

1. Καταχώρηση δεδομένων, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Όταν χρησιμοποιήσετε την online φόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ, η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ λαμβάνει στοιχεία σας, εκ των οποίων ορισμένα συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες ορισμένου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου που μπορεί να ταυτοποιηθεί, όπως για παράδειγμα το όνομα και το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας ή ο αριθμός του τηλεφώνου.

α. Επίσκεψη της ιστοσελίδας της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ

Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ τηρουμένης της ανωνυμίας του επισκέπτη καταχωρούνται τα εξής στοιχεία, η αποθήκευση των οποίων εξυπηρετεί αποκλειστικά στατιστικούς και λειτουργικούς λόγους του συστήματος: το όνομα της ιστοσελίδας, του διακομιστή, του πλοηγού (browser), του λειτουργικού συστήματος, του διαχειριστή του συστήματος και των αναζητούμενων domain, η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, οι χρησιμοποιημένες μηχανές αναζήτησης, τα όνομα των στοιχείων που μεταφορτώθηκαν, η IP διεύθυνσή σας.

Θα καταχωρούνται άλλες πληροφορίες προσωπικών στοιχείων μόνον εφόσον αυτές δηλώνονται οικειοθελώς, για παράδειγμα στα πλαίσια μίας δημοσκόπησης ή καταχώρησης. Η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που θα της γνωστοποιήσετε για την εκπλήρωση του σκοπού χορήγησής τους, ενδεικτικά αναφέροντας την απάντηση ερωτήσεών σας, την επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας καθώς και την τεχνική διαχείριση της ιστοσελίδας. Ειδικότερα, η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με τον εξής τρόπο:

β. Ηλεκτρονικό κατάστημα (metro-store.gr)

β. α) Παραγγελία χωρίς άνοιγμα λογαριασμού πελάτη

Κατά την παραγγελία μέσω του metro-store.gr ζητούνται όλα τα στοιχεία, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικά χωρία (κουτάκια) και είναι απαραίτητα για την επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας όπως: το πλήρες όνομα και επώνυμο, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, η διεύθυνση (π.χ. στην οποία θα σταλεί το παραστατικό πώλησης ή το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής εφόσον διαφέρει ο τόπος της αποστολής). Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων αποσκοπεί μόνον στην επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας.

β. β) Λογαριασμός πελάτη / Καταχώρηση

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την καταχώρησή σας ως πελάτη της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ για την αγορά σας. Σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης δηλώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, οπότε θα μπορείτε να κάνετε πιο εύκολα τις παραγγελίες σας στην επόμενη αγορά χωρίς να απαιτείται η εκ νέου καταχώρηση όλων των στοιχείων σας. Η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ θα καταχωρήσει και αποθηκεύσει τα δηλωθέντα από σας στοιχεία για το άνοιγμα του λογαριασμού σας, μέσω του οποίου θα επεξεργαστεί και εκτελέσει την παραγγελία σας. Η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ θα αποθηκεύσει τα στοιχεία σας για την επόμενη παραγγελία σας, όσο εξακολουθείτε να διατηρείτε την καταχώρησή σας σε αυτή. Δικαιούστε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε, τροποποιήσετε, καταργήσετε ή ζητήσετε από την ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ τη διαγραφή της καταχώρησής σας.

β. γ) Διατήρηση των στοιχείων της παραγγελίας

Τα δηλωθέντα από σας στοιχεία θα τηρούνται αποθηκευμένα έως ότου εκτελεστεί η παραγγελία σας.

γ. Ηλεκτρονικά Έντυπα Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που απευθυνθείτε στην ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ μέσω του αναρτημένου στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού έντυπου επικοινωνίας θα αποθηκεύονται: η προσφώνησή σας, το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τμήμα στο οποίο απευθύνεται η ερώτησή σας και η δήλωσή σας αν είστε καταναλωτής (ιδιώτης) ή επαγγελματίας, προκειμένου να προωθηθεί στον κατάλληλο συνεργάτη το καταχωρημένο στο χωρίο «σχόλια» μήνυμά σας. Τα ανωτέρω καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε για διαφημιστικούς λόγους.

δ. Κληρώσεις δώρων

Σε κληρώσεις δώρων η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ καταχωρεί τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την κλήρωση και διεξαγωγή αυτής (π.χ. το όνομα και επώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση). Η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ θα κάνει χρήση των στοιχείων σας για έρευνα αγοράς ή για να σας αποστείλει ενημερωτικό δελτίο (newsletter), μόνον εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό κατά την καταχώρηση των στοιχείων σας επιλέγοντας με κλικ τα αντίστοιχα χωρία (κουτάκια).

ε. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter)

Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά το ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ E-Mail-Newsletter, χωρίς να καταχωρήσετε το όνομά σας, παρά μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση συναινώντας παράλληλα στην αποστολή του επιλέγοντας με κλικ το σχετικό χωρίο (κουτάκι) με την φράση

«Επιθυμώ να λαμβάνω το Ενημερωτικό Δελτίο της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ και να εγγραφώ σ' αυτό με τα στοιχεία μου»

Μετά την χορήγηση της συναίνεσής σας η οποία θα επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα, η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ θα σας αποστέλλει στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση τα ενημερωτικά Newsletter- E-Mail με τα οποία θα σας ενημερώνει για τις προσφορές της και τα προϊόντα της. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την αποστολή σε σας των Newsletter.

2. Διάθεση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

α. Επίσκεψη της ιστοσελίδας της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ.

Δεν διατίθενται σε τρίτους τα αποθηκευμένα δεδομένα των επισκεπτών της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ Website.

β. Ηλεκτρονικό κατάστημα (metro-store.gr)

Διαγραφή του λογαριασμού πελάτη

Σε περίπτωση που καταχωρηθήκατε ως πελάτης της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ στα πλαίσια του metro-store.gr και ανοίχτηκε λογαριασμός πελάτη στο όνομά σας, η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ θα διαγράφει την καταχώρησή σας, εφόσον της δηλώσετε ότι το επιθυμείτε επιλέγοντας με κλικ το αντίστοιχο χωρίο (κουτάκι) της ιστοσελίδας με την ένδειξη «διαγραφή λογαριασμού»

γ. Κληρώσεις δώρων

Τα δηλωθέντα στοιχεία στην ιστοσελίδα της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ που αφορούν κληρώσεις δώρων θα διαγράφονται μετά το πέρας της διαδικασίας της κλήρωσης και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους.

δ. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter)

Δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους τα στοιχεία της δηλωθείσας από σας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την καταχώρησή σας ως αποδέκτη των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ. Εφόσον δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την λήψη των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα διαγραφεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση από την λίστα των αποδεκτών.

ε. Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον νόμο ή δικαστική απόφαση σε Δικαστήρια ή Δημόσιες Αρχές

Σύμφωνα με το άρθρο 7Α εδ. β’ Ν. 2472/1997, η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Δικαστήρια ή Δημόσιες Αρχές εφόσον τούτο επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.

3. Ασφάλεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ

Η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ εφαρμόζει πληθώρα μέτρων χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες τεχνικές μεθόδους για να προστατέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όλα τα αποθηκευμένα στην ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ στοιχεία προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο και διασφαλίζεται το απόρρητό τους με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα. Σε αυτά έχουν πρόσβαση μόνον τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ πρόσωπα.

Η ιστοσελίδα της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας στο διαδίκτυο.

στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνον οι ειδικώς εντεταλμένοι και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ για την επεξεργασία τους στα πλαίσια συγκεκριμένης εργασίας, που σχετίζεται με την καταχώρηση αυτών. Οι ανωτέρω συνεργάτες έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την εμπιστευτική χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όσων αφορά στην ασφάλεια και προστασία τους.

Η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της διαδικασίας μίας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα metro-store.gr γίνεται με κλειδωμένους - αποκρυπτογραφημένους κωδικούς κατόπιν χρήσης του συστήματος ασφάλειας Industrie-Standard Secure-Socket-Layer (“SSL”) – Technologie, (SSL έκδοση 3).

Η ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ δεν αποθηκεύει παρεχόμενες από σας πληροφορίες για πιστωτικές κάρτες που θα δηλώσετε, αλλά τις προωθεί άμεσα κλειδωμένες - αποκρυπτογραφημένες στον πληρωτή με το σύστημα hypertext transfer protocolsecure (“https”).

Δεν πρέπει να αποκαλύπτετε σε τρίτους τον προσωπικό σας κωδικό (password) για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και ενδείκνυται η συχνή αλλαγή του. Όταν θέλετε να εξέλθετε του λογαριασμού σας στο metro-store.gr, πρέπει να «κλικάρετε» την ένδειξη αποσύνδεση (logout) και να θέτετε τον πλοηγό σας (browser) εκτός λειτουργίας, προκειμένου να εμποδίσετε την αθέμιτη πρόσβαση τρίτων στον λογαριασμό σας.

4. «Cookies»

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε «Cookies». Πρόκειται για πληροφορίες που αποθηκεύονται από τον server στον σκληρό σας δίσκο ως αρχεία κειμένων μίας πληροφορίας. Τότε ο πλοηγός τα στέλνει αναλλοίωτα πίσω στο server κάθε φορά, που τον επισκέπτεται. Μπορείτε να εναντιωθείτε στην χρήση των «Cookies» με αντίστοιχη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης σας (browser). Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην εμφανίζεται πλήρως ή σωστά η ιστοσελίδα της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ

5. Τα δικαιώματά σας.

α. Ενημέρωση

Δικαιούστε να ενημερώνεστε οποτεδήποτε για τα αποθηκευμένα στοιχεία, που αφορούν στο πρόσωπό σας, την προέλευσή τους, τον αποδέκτη τους καθώς και το σκοπό της επεξεργασίας τους. Μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ, ο οποίος θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

β. Ανάκληση (Αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων /Newsletter)

Δικαιούστε να ανακαλείτε οποτεδήποτε την συναίνεσή σας για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ, για παράδειγμα σχετικά με την αποστολή σε σας των Ενημερωτικών Δελτίων /Newsletter της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ Για την ανάκληση της συναίνεσής σας πρέπει να «κλικάρετε» σε ένα από τα ληφθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα Newsletter-E-Mails την ένδειξη «κατάργηση Newsletter». Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ, ο οποίος θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

γ. Διαγραφή

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας ως πελάτη στον ηλεκτρονικό κατάστημα metro-store.gr, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο της ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ , ο οποίος θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

6. Επικοινωνία / Αρμόδιος υπάλληλος για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενημέρωση όπως περιγράφεται ανωτέρω υπό 5.α. και διαγραφή των στοιχείων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο info@metro-store.gr.